Regulamin dla umów sprzedaży do 24 grudnia 2014 r.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy Maxsem.pl obsługiwany jest przez firmę SEMAX Dariusz Semeniuk, z siedzibą w Ogrodniki 21, 21-523 Tuczna, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5371603882, REGON: 030172982.

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy Maxsem.pl, znajdujący się pod adresem www.maxsem.pl, służy do dokonywania zakupów fajerwerków oferowanych przez firmę SEMAX Dariusz Semeniuk za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski.

2.2. Do zakupów w sklepie internetowym Maxsem.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie!

2.3. Zamawiający, na prośbę kuriera dostarczającego zamówiony towar umożliwi weryfikację wieku na podstawie posiadanego dokumentu tożsamości.

2.4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest posiadanie konta w sklepie Maxsem.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.5. Uprzejmie informujemy, że minimalne zamówienie wynosi 50zł  + ewentualne koszty dostawy. Zamówienia złożone na kwotę poniżej 50zł nie będą realizowane.

2.6. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez firmę SEMAX Dariusz Semeniuk.

2.7. Wysyłając ze sklepu internetowego Maxsem.pl zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, firma SEMAX Dariusz Semeniuk jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.8. Sklep internetowy Maxsem.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.9. Firma SEMAX Dariusz Semeniuk zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli:

(a) we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
(b) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej lub drogą e-mailową z handlowcem sklepu Maxsem.pl

2.11. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Maxsem.pl są cenami brutto  (zawierają 23% podatku VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Firma SEMAX Dariusz Semeniuk zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach firma SEMAX Dariusz Semeniuk zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określone fajerwerki nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną jak i e-mailową, zgodnie z pkt 4.3. i 4.4. niniejszego Regulaminu.

2.12. Firma SEMAX Dariusz Semeniuk prowadząca sklep internetowy Maxsem.pl, wystawia dokument sprzedaży paragon lub na potrzeby podmiotów gospodarczych faktury VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

3. KOSZT DOSTAWY

3.1. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy uzależniony od formy płatności oraz wysokości zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy zawarte są w dziale Płatności.

4.WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

4.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką fajerwerków określone są drogą e-mailową jak i telefoniczną.

4.2. Firma SEMAX Dariusz Semeniuk zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez formularz dostępny po zalogowaniu.

4.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

4.3.1. sprawdzeniu przez SEMAX Dariusz Semeniuk kompletności wysłanych danych,

4.3.2. w przypadku pierwszego zakupu Zamawiającego po dokonaniu rejestracji skontaktowaniu się telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianych fajerwerków.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

4.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostają wysłane zamówione fajerwerki. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek firmy SEMAX Dariusz Semeniuk wpłyną odpowiednie środki.

4.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanych w zamówieniu fajerwerków, są inne niż zamawiane lub są uszkodzone, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę SEMAX Dariusz Semeniuk kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 501 232 700.

5. REKLAMACJE I GWARANCJE

5.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie zgłoszenia przesłanego na adres firmy SEMAX Dariusz Semeniuk zawierającego opis powstałych uszkodzeń.

5.2. Jeżeli zakupione fajerwerki posiadają wady techniczne, należy je odesłać na adres firmy SEMAX Dariusz Semeniuk powiadamiając nas o tym wcześniej telefonicznie lub e-mailowo, koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/fakturą.

5.3. Wysyłka reklamowanych fajerwerków odbywa się na koszt odbiorcy (sklepu).

5.4. Sklep internetowy Maxsem.pl nie przyjmuje paczek "za pobraniem".

5.5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru reklamowanego.

5.6. O podjętych czynnościach Zamawiający zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową.

5.7. Po rozpatrzeniu reklamacji fajerwerki zostaną wymienione na pełnowartościowe lub w przypadku braku możliwości wymiany zwrócona ich równowartość wraz z kosztami przesyłki na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH FAJERWERKÓW

6.1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres firmy SEMAX Dariusz Semeniuk.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku fajerwerków nie używanych. Fajerwerki nie mogą być zwrócone, jeżeli noszą ślady użytkowania lub Zamawiający zdjął np. plomby zabezpieczające lont.

6.4. Do zwracanych fajerwerków należy dołączyć rachunek/fakturę.

6.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu fajerwerków zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanych fajerwerków (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę SEMAX Dariusz Semeniuk przesyłki z fajerwerkami, poprzez wykonanie przelewu przez SEMAX Dariusz Semeniuk na wskazane przez Zamawiającego konto.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma SEMAX Dariusz Semeniuk zastrzega sobie prawo do:

7.1. zmiany cen oraz ilości fajerwerków w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

7.2. zmiany efektów, wyglądu oraz kształtów poszczególnych produktów,

7.3. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Maxsem.pl,

7.4. wprowadzania nowych fajerwerków do oferty sklepu internetowego Maxsem.pl.

7.5. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep[at]maxsem.pl Firma SEMAX Dariusz Semeniuk zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Adres e-mail Zamawiającego w momencie  zakładania nowego konta zostaje automatycznie dodany do bazy newslettera. Jeżeli Zamawiający nie życzy sobie otrzymywania drogą emailową naszej oferty marketingowej powinien wysłać stosowną informację na adres sklep[at]maxsem.pl.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep[at]maxsem.pl

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub listownie i telefoniczne na adres:

SEMAX Dariusz Semeniuk

Ogrodniki 21
21-523 Tuczna

NIP: 5371603882, REGON: 030172982

tel: +48 501-232-700

sklep[at]maxsem.pl

Bank Pekao S.A.: 40 1240 2177 1111 0010 5198 8567
( only polish payment )

Panel użytkownika

zapomniałeś hasła?

Rejestracja


SEMAX Zadzwoń do nas

Płatności PuyU

MAXSEM pokazy pirotechniczne